Ngủ với ai?

Một vợ ngủ giường lèo , hai vợ ngủ chuồng heo, vậy ba vợ ngủ với ai?

Chia sẻ bài này với bạn bè

12 Trả lời to "Ngủ với ai?"

Bình luận