Nghĩ trước khi bấm còi – FULL (Thành Phong)

Bộ tranh biếm họa giao thông

“Nghĩ trước khi bấm còi” – FULL

(Tác giả: Thành Phong)

Cuốn ebook Nghĩ trước khi bấm còi gồm 40 bức biếm họa về giao thông của họa sĩ Nguyễn Thành Phong đang gây chú ý trong cộng đồng. Những bức tranh hài hước thể hiện nhiều tình huống dở khóc dở cười trong giao thông.

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 1

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 2

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 3

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 4

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 5

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 6

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 7

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 8

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 9

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 10

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 11

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 12

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 13

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 14

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 15

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 16

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 17

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 18

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 19

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 20

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 21

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 22

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 23

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 24

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 25

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 26

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 27

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 28

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 29

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 30

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 31

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 32

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 33

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 34

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 35

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 36

Nghĩ trước khi bấm còi - FULL (Thành Phong) 37

3.7/5 - (17 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Nghĩ trước khi bấm còi – FULL (Thành Phong)"

Bình luận