Nghệ thuật quay cóp – 20.11

Quay cóp phải ứng với 6 điều  sau: Nhân,  Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Dũng

Nhân:  Khi bạn bè quay cóp bị bắt, phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an  ủi. Đó gọi là Nhân.

Nghĩa:  Khi mình quay cóp bị bắt….thà chít cũng hông khai bạn bè mình ra. Đó  gọi là Nghĩa.

Lễ: Đừng  bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình…để lần sau được chỉ típ  đó gọi là Lễ.

Trí: Trong  lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng  nghe bốn phương tám hướng các đáp án của bạn bè….đấy gọi là Trí.

Tín: Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án trong khi quay cóp, phải luôn tin tưởng  đáp án trong tài liệu là chính xác. Đó gọi là Tín.

Dũng: Cho  dù giám thị đi tới đi lui bên cạnh thì mặt mày vẫn không biến sắc,vẫn  điềm nhiên…quay cóp tiếp. Đó gọi là Dũng

Còn  phải có Tam Tài nữa là Thiên thời , Địa lợi, Nhân hòa

Thiên thời: thiên là trời, tức là thầy cô – giám thị, gặp hôm nào trời  có bão thì đừng way…..

Địa lợi: chỗ ngồi thuận lợi,  thường là mấy bàn giữa, ở sát tường- chứ bàn đầu hay bàn cuối thì fải có  năng lực cao mới way, năng lực thấp thì bỏ đi, thà bị Zero còn hơn bị  hạnh kiểm xấu

Nhân hòa:

cái nì là bạn bè xung wanh, gặp mí đứa biết che chở và cảnh báo kịp thời  thì mới có cơ hội way, chứ gặp mí huynh cứ bô bô cái miệng => làm  cho Thiên chú ý thì dù có Địa lợi cũng là đồ bỏ…Nhân thì dễ tạo – ra  đường mời nó ly chè hay tô phở .

Và sau đây là 5 bước làm bài thi

Nhận  đề

Đọc  đề

Chửi  đề

Xé  đề

Đi về

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận