Ngày xưa & bây giờ

Ngày xưa sung sức thì nghèo

Bây giờ sung túc thì teo mất rồi

Ngày xưa sức khoẻ tuyệt vời

Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.

Ngày xưa thì mạnh như trâu

Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.

Ngày xưa bất kể sớm trưa

Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là.

(Đây là nói chuyện ở nhà

Còn sang hàng xóm vẫn là như xưa )

Ngày xưa như sắt như đồng

Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa

Bây giờ như cải muối dưa

Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngang đầu

Trải qua một cuộc bể dâu

Ôi! thời oanh liệt còn đâu nữa mà

Mai sau về với ông bà

Núp sau nải chuối ngắm … gà khoả thân! ..

Chia sẻ bài này với bạn bè

5 Trả lời to "Ngày xưa & bây giờ"

Bình luận