Nắm tay chuyện nhỏ..

Nắm tay chuyện nhỏ, hun mỏ chuyện thường, lên giường chuyện lớn, wá trớn sập giường =]]

Ngọ ái nị, nị ái ngại, nị bỏ chạy, ngọ níu lại, nị đánh ngọ, ngọ ôm đại, nị chửi ngọ, đồ mất dại =]]

Nắm tay chuyện nhỏ..5.00/5 (100.00%) 2 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận