Muốn thơ hay, thật dễ dàng

Muốn thơ hay, thật dễ dàng

Thơ càng bí ẩn lại càng dễ hay

Làm xong buộc bóng thả bay

Văn chương chữ nghĩa phen này thăng thiên

Hết ngâm lại hát thơ lên

Múa may biểu diễn vài đêm rầm trời

Khi làm thủ tục xong xuôi

In vài trăm cuốn dễ thôi (có “Tờ”)

Mướn người nổi tiếng danh to

Viết bài đăng báo tung hô hết lời

“Nhà thơ” được dịp lên đời

Tiếng tăm lừng lẫy thành người nổi danh

Thơ hàng trăm cuốn rành rành

Tặng cho kính biếu loanh quanh bạn vàng

Ở đời nhiều mốt làm sang

In thơ cho tặng rõ ràng mốt hay!

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Muốn thơ hay, thật dễ dàng"

Bình luận