Một ngýời ðàn ông ði làm vào buổi sớm gặp một gã lạ mặt cứ nói vào mặt: – Ðồ mọc sừng, mọc sừng!…