Lý do mọc sừng

Đôi vợ chồng trẻ du lịch Thái Lan trong tour có chương trình tham quan sở thú.

Hướng dẫn viên dẫn mọi người đến trước chuồng voi và nói:

– Loài voi có khả năng “yêu” nhau đến 45 phút.

Vợ nháy mắt chồng:

– Ông thấy chưa?

Chồng: Im lặng là vàng!

Đến trước chuồng cọp, hướng dẫn viên giới thiệu:

– Loài cọp có thể yêu đến 30 phút.

Vợ nháy mắt chồng:

– Ông thấy chưa?

Chồng: Im lặng là vàng!

Đến trước chuồng nai, hướng dẫn viên nói:

– Loài nai chỉ có thể yêu 5 phút mà thôi.

Chồng nháy mắt vợ:

– Thấy chưa?

Vợ thủng thỉnh đáp:

– Bởi vậy nên nó mới mọc sừng đó!

Chia sẻ bài này với bạn bè

0 Trả lời to "Lý do mọc sừng"

Bình luận