Lý do đi muộn

Tý xin cô vào lớp vì đi học muộn, cô giáo hỏi:

Trước nay em luôn đi học đúng giờ sao hôm nay laị đi học muộn!

-Tý : dạ! tại có 2 chị hàng xóm em chửi nhau ạ!

-Hàng xóm chửi nhau liên quan gì mà lại học muộn?

-Tại chị này dọa tụt quần chị kia làm em đứng chờ mãi cho tới giờ…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận