Loạt câu đố hay

Trả lời 1: Rất đơn giản! Bạn hãy ngừng tưởng tượng đi!

Trả lời 2: Đơn giản, chính là màu mắt của bạn. Còn nhớ ai đang lái xe bus không?

Trả lời 3: Đơn giản, vì ai cho phép bạn chôn một người đang sống?

Trả lời 4: Vẫn là đỉnh Everest thôi. Khi người ta chưa khám phá ra nó thì nó vẫn ở đấy!

Trả lời 5: À… mà câu hỏi là trứng gà hay trứng gì nhỉ?

Chia sẻ bài này với bạn bè

5 Trả lời to "Loạt câu đố hay"

Bình luận