Làm sao đập chết cả 2 con?

Con ma xanh đập 1 phát chết!

Con ma đỏ đập 2 phát thì chết.

Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

Chia sẻ bài này với bạn bè

44 Trả lời to "Làm sao đập chết cả 2 con?"

  1. Đầu tiên đập 1 cái vào con ma xanh như đề bài cho là con ma xanh chết, thấy vậy con ma đỏ sợ hóa xanh luôn thế là chỉ cần đập 1 cái nữa là ok…..

    Trả lời

Bình luận