Không thầy đố mày làm nên

Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học…

Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa: Thầy, đố, nên, không, mày, làm

Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.

Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Không thầy đố mày làm nên"

Bình luận