Khang Hy vi hành (P3)

Phim Khang Hy vi hành phần 3

Thời Khang Hy, Hoàng Hà nhiều năm lũ lụt; bách tính kham khổ. Hoàng đế Khang Hy vì muốn hiểu rõ dân tình đã đích thân đến Giang Nam tuần thị. Nhưng chuyến đi này để lại nhiều truyền tụng trong nhân gian…

Playlist: Phim Khang Hy Vi Hành Phần 4 | Bản Đẹp | Films HKTA

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận