Khả năng xấu nhất

Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chạy chữa, bác sĩ gọi cô vợ trẻ đến để thông báo.

– Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra – bác sĩ giọng thông cảm.

Cô vợ vẻ mặt đăm chiêu, đáp:

– Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn tài sản. Tôi đã xác định khả năng xấu nhất, giành được một nửa cũng là may rồi.

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Khả năng xấu nhất"

Bình luận