Hội nghị quốc tế phụ nữ

Tại cuộc họp hội nghị quốc tế phụ nữ.
Người phụ nữ Đức nói :
– Khi tôi mới lấy chồng,tôi nói :”Hans,từ mai a sẽ nấu ăn”. Ngày thứ nhất k thấy gì,ngày thứ 2 k thấy gì,đến ngày thứ 3 thì đã thấy một bữa ăn thịnh soạn.
Người phụ nữ Italia nói :
– Lúc mới lấy chồng,tôi nói :”Paolo,từ mai a sẽ dọn nhà”. Ngày thứ nhất k thấy gì,ngày thứ 2 k thấy gì,đến ngày thứ 3 thì đã thấy nhà cửa sạch bóng.
Người phụ nữ Việt Nam nói :
– Lúc mới lấy chồng,tôi cũng nói :”Anh yêu,từ mai a sẽ dọn nhà và nấu ăn”. Ngày thứ nhất k thấy gì,ngày thứ 2 cũng k thấy gì,đến ngày thứ 3 thì mặt mũi tôi bầm tím.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận