Hậu quả giãn cách xã hội

Hậu quả sau 3 tuần giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19 là tiếp tục ở trong phòng vì không thể ra ngoài được nữa 😀

giãn cách xã hội

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận