Thi hoa hậu

Thi hoa hậu – Thúy Nga, Trấn Thành Hài Trấn Thành - Hoa Hậu Moscow - Trấn Thành, Thuý NgaWatch this video on YouTube