Người cha

Vở hài Kịch: Người cha Nghệ Sĩ: Hoài Linh, Việt Hương, Công Ninh Hài Người Cha - chap 1/8 ( Hoài Linh, Việt Hương,…