Của ai

Hài kịch: Của ai (Trung Dân) Hoài Linh, Chí Tài, Trung Dân, Quỳnh Hương Hài Hoài Linh, Trung Dân, Chí Tài, Quỳnh Hương -…
Nghiệp cầm ca

Hài kịch: Nghiệp cầm ca Diễn viên: Hoài Linh, Chí Tài Để thực hiện mơ ước của mình, Hoài Linh quyết một lần ‘mạo…