Giải thích


Hai cậu bé nói chuyện với nhau:
– Em tớ được 1 tuổi rồi.
– Con chó nhà tớ cũng một tuổi, nhưng nó đi nhoay nhoáy, chứ không nằm một chỗ như em cậu.
– Con chó có những bốn chân mà lị!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận