Eva nói gì?

Hôm đó, khi cha đạo giảng kinh và hỏi giáo dân:
– Ai đã tạo dựng trời và đất trong 7 ngày?
Lúc đó, ông này lại ngủ, bà vợ thấy vậy nên chọc ông 1 cái, ông giật mình la lên:
– Ôi! Chúa tôi!
Cha rất hài lòng và tiếp tục giảng. Một lúc sau, cha lại hỏi:
– Ai đã chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại sau 7 ngày?
Bà vợ quay sang lại thấy ông ngủ, lại chọc thêm 1phát, thế là ông la lên:
– Ôi! Lạy chúa!
Cha tiếp tục giảng, một lúc nữa, cha lại hỏi:
– Sau khi sinh đứa con thứ 3, Eva đã nói gì với Adam?
Bà vợ thấy ông cứ gật gật liên tục nên chọc ông 1 cái thật mạnh. Lần này ông la lên:
– Lần sau mà chọc cây gậy đó vào người tôi nữa là tôi sẽ bẽ gãy nó đấy.
Cha đạo:
– GOOD! =))

 

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận