Ế chồng

I. Không đưa nhau được trọn đường

Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa

Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng

Làm sao trả ‘có’ về ‘không’

Làm sao bắt ‘có’ thành ‘không’ hả trời?

Không dưng châm lửa một thời

Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau

Này đau thì để cho đau

Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!

II. Lâu rồi mình chưa yêu ai

Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình

Tình mà đẹp thế sao tình

Chạy rông thì được, cả rình lại không

Ơi ời, ơi ới đàn ông

Say đâu để tớ ngồi không thế này

III. Rồi mai mình sẽ ế chồng

Vào ra tay bế tay bồng con nuôi

Tay người yêu cũ qua cười

‘Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!’

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

18 Trả lời to "Ế chồng"

Bình luận