Đưa nhầm chìa khóa

Anh chồng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến và nói:

– Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng.Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa tay lia lịa. Anh chồng bắc tay làm loa, hỏi to:

– Có chuyện gì thế?

Trên bờ gào lên:

– Đưa nhầm chìa khóa rồi!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận