Đời nó bất công thế đấy!

Đời nó bất công thế đấy!
Đời nó bất công thế đấy!

Chia sẻ bài này với bạn bè

10 Trả lời to "Đời nó bất công thế đấy!"

Bình luận