Đoàn kết

Một bác sĩ đến nhận công tác tại một bệnh viện tâm thần.

Ông rất ngạc nhiên khi thấy một đám bệnh nhân cứ đứng quanh một cái giếng và đồng thanh: 26,26,26…

Một hôm, không nén được tò mò, ông chen vào đám đông đó để xem dưới giếng có gì.

Lũ bệnh nhân liền hè nhau đẩy ông xuống và lại đồng thanh : 27,27,27…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận