Đố vui: Con gì?

Đầu khóm trúc
Lưng khúc rồng
Sinh, bạch, tử, hồng
Xuân, hạ, thu, đông
Bốn mùa có cả

Hỏi là con gì ????

Chia sẻ bài này với bạn bè

37 Trả lời to "Đố vui: Con gì?"

Bình luận