Đố bạn cái gì?

Nên đôi như thể vợ chồng
Có điều chẳng rõ ai ông, ai bà
Tham ăn thì kể nhất nhà
Cá kho, thịt luộc đem ra đớp liền.

Chia sẻ bài này với bạn bè