Đi thang máy kiểu Nhật

Ai đi thì đi chứ đi thang máy kiểu Nhật này thì ad chịu thôi, đi bộ cho chắc ăn 😀

Đi thang máy kiểu Nhật3.94/5 (78.75%) 16 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận