Đề phòng mất trộm xe chết cười

Có người phải dùng cả lưới sắt để bảo vệ chiếc xe, có người treo nó lên cột điện lại có người bọc kín bằng túi ni lông.
Mặc dù chỉ là những chiếc xe đạp đơn thuần nhưng mỗi người lại có một cách bảo vệ khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng nói là có những cách bảo vệ khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên:
Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Xe, Xe độc, Xe doc, Xe lạ, Xe la, Hinh Xe, Hình Xe, Xe độ, Xe do, Xe máy, Xe Đạp, Khóa, Khóa xe, Bảo vệ, Mất trộm, Mất cắp

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận