Đây thôn lạm phát

Sao em không về xem bão giá
Từ mấy ngày qua xăng mới lên
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn

Giá theo lối giá lương đường lương
Đời sống hôm nay thật thảm thương
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá
Có trụ qua mùa bão giá không?

Mơ đến ngày nao đến ngày nao
Lương mình được lãnh tăng thật cao
Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Đây thôn lạm phát"

Bình luận