Đấy anh thấy chưa!

Công an hỏi mụ buôn lậu:
-Năm nay bà bao nhiêu tuổi ?
-Dạ thưa anh ,em 45 tuổi
-Sao 3 năm trước tôi bắt bà cũng khai 45 tuổi
-Đấy anh thấy chưa em không phải hạng người nay nói thế này mai nói thế khác..
-!!!! @@

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận