Cướp gặp bà già

Một tên cướp nhảy lên máy bay và hăm dọa các hành khách nữ:” Hãy tháo hết nữ trang ra và đưa cho ta nếu không sẽ bị ta hãm hiếp”. Tất cả các hành khách quá sợ liền tháo hết nữ trang của mình đeo trên người ra, duy chỉ có một bà già tay vẫn đeo đầy nhẫn và ngồi một cách bình thản. Tên cướp đi lại chỗ bà và nói:” Bà già kia, bộ bà không ghe thấy gì hay sao mà chưa tháo nhẫn ở tay ra”. Bà già quay lại và nhìn tên cướp đầy ngụ ý:” Hihi, nói là phải giữ lời đấy nhé” (tên cướp đuối).

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận