Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 7/55 : kể về giai đoạn đức Phật trưởng thàn

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Cuộc đời Đức Phật"

Bình luận