Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 6/55 : nói về bản tính từ bi và tài năng của đức Phật khi còn trẻ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận