Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 52/55 : Mogalana và Sariputta nhập Niết-bàn

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận