Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 50/55 : Vua Ajatasattu quy y Buddha

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận