Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 49/55 : Năm pháp hòa hợp Tăng của Devadatta


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận