Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 49/55 : Năm pháp hòa hợp Tăng của Devadatta

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Cuộc đời Đức Phật"

Bình luận