Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 48/55 : Tinh xá Jetavana gặp nạn


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận