Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 45/55 : Xích mích tăng chúng ở Kosambi

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận