Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 39/55 : Vua Subdodana thỉnh Buddha hồi cung

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận