Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 38/55 : Thu nhận Mogalana và Sariputta

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận