Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 31/55 : Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Cuộc đời Đức Phật"

Bình luận