Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 31/55 : Lãnh hội thiền định Uddaka Ramaputta


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận