Cuộc đời Đức Phật

Phim cuộc đời Đức Phật tập 15/55 : Vua Pasennadi chuẩn bị chiến tranh

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Cuộc đời Đức Phật"

Bình luận