Con nào? Tại sao?

1. Trong các loại con sau con nào khác chủng loại: con trai, con gái, con trống, con mái, con đực, con cái.

2. Đố mấy bác biết tại sao khi đái con chó nó lại nghếch một chân lên 😳

Chia sẻ bài này với bạn bè

8 Trả lời to "Con nào? Tại sao?"

Bình luận