Con gái thời nay…

Gái xưa dạ một, vâng hai

Gái nay mà bảo là quay cãi liền!

Gái xưa dáng đẹp như tiên

Gái nay như mấy… con điên ngoài đường!

Gái xưa may vá tỏ tường

Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping!

Gái xưa mới thật là xinh

Gái nay như thể… “tinh tinh khoe hàng”!

Gái xưa ăn nói dịu dàng

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê!

Gái xưa vừa gặp đã mê

Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường!

Gái xưa đâu biết trèo tường

Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai!

Gái xưa: “Thiếp nguyện theo chàng!”

Gái nay: “Ở đó xếp hàng cho tao!”…

Chia sẻ bài này với bạn bè

34 Trả lời to "Con gái thời nay…"

 1. Gái xưa đâu biết phá thai
  Gái nay đã phá còn hai ba lần
  Gái xưa chăm chỉ ân cần
  Gái nay chăm chuốc bán thân nuôi mồm
  Gái xưa nét đẹp tâm hồn
  Gái nay chỉ thích bia ôm vũ trường
  Gái xưa kín đáo tỏ tường
  Gái nay cứ việc phô trương thân hình
  Gái xưa biết thân phận mình
  Gái nay lại thích chiều tình bao trai
  Khổ thân con cái nhà ai
  Ai hay ai biết tiếng tai để đời
  Khuyên ai sống ở trên đời
  Phải nên yêu quý kiếp người của ta

  Trả lời

Bình luận