Cô nàng khó “chiều”

Nàng là con gái, nàng đỏng đảnh, muốn cầu hôn nàng thì trước tiên phải cầm theo vài viên thuốc trợ tim.

Cô nàng khó "chiều" 1Cô nàng khó "chiều" 2Cô nàng khó "chiều" 3Cô nàng khó "chiều" 4

Chia sẻ bài này với bạn bè

6 Trả lời to "Cô nàng khó “chiều”"

Bình luận