Có lạc không?

1 con vịt bước vào quán rượu hỏi:
– Này ông,có lạc ko?
– Ko bán – chủ quán đáp.

Hôm sau con vịt lại đến hỏi:
– Có lạc ko?
– Ko bán-chủ quán trả lời

Hôm sau con vịt lại đến và hỏi y như 2 hôm trước.
Chủ quán tức giận nói:”hôm sau mày mà đến tao đóng đinh vào mồm”

Hôm sau con vịt đến và hỏi:”có đinh ko?”
– Ko có
– Thế có lạc ko??

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận