Có hại lắm không?

CÓ HẠI KHÔNG?
Một ông đến hỏi bác sĩ:
Thưa bác sĩ, xin ông hãy cho tôi một lời khuyên. Vợ tôi thường xuyên đi ngoại tình, thế nhưng cứ mỗi khi tôi chuẩn bị làm ầm ĩ là cô ta lại nói: “Anh cứ bình tĩnh, uống cà phê đi nào”
_ Liệu tôi có thể khuyên anh điều gì đây? – Bác sĩ hỏi.
_ Chỉ một điều thôi: Tôi uống cà phê nhiều như vậy có hại cho sức khỏe lắm không?

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận