Chuyện khuê phòng

Nam kia đã khiến nữ mang bầu
Nếu không sao xứng phận mày râu???
Nhưng mà phiền nỗi ông đi nhậu
Làm cho cu nhỏ quắc cần câu!

Thế là mấy mụ lại càu nhàu
Mặt mày ủ rủ vì buồn đau
Tối ngày đối mặt cùng ông Táo
Đêm về mong được chút gần nhau

Tiếc thay lão chỉ uống trà Tàu
Quanh co, luẩn quẩn nói đâu đâu
Chuyện kia bà muốn nhưng ông khất
Chọc lên nhưng nhỏ cứ gục đầu

Đâu phải cu ta muốn cứng đầu
Tại vì “vải” cũ chẳng muốn “khâu”
Sợ thêm “tốn chỉ” và hao sức
Bởi bà “sạch cản” khó có bầu?!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận