Chú mày “lạc giống” vào đây

Chú mày “lạc giống” vào đây
Phải chịu thử thách, đọa đày đừng kêu

Thụp đầu xuống cho bố chụp ảnh nàoMèo, Hinh vui, tranh vui, anh vui

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận